Prospekty i sprawozdania

Poniżej znajdują się najnowsze prospekty informacyjne i sprawozdania. Jeżeli zamierzasz zainwestować, skontaktuj się ze swoim doradcą finansowym.

Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty

DokumentyJęzykDataPDF
Prospekt Polski 01.01.2019 PDF (1.95 mb)
Ogłoszenie o zmianie statutu z dnia 1 stycznia 2019 r Polski 01.01.2019 PDF (205 kb)
Ogłoszenie o zmianie statutu z dnia 3 października 2018 r. Polski 03.10.2018 PDF (125 kb)
Ogłoszenie o zmianie statutu z dnia 20 lipca 2018 r. Polski 20.07.2018 PDF (125 kb)
Ogłoszenie o zmianie statutu z dnia 3 lipca 2018 r. Polski 03.07.2018 PDF (74 kb)
Ogłoszenie o zmianie statutu z dnia 20 marca 2018 r. Polski 20.03.2018 PDF (74 kb)
Ogłoszenie o zmianie statutu z dnia 20 grudnia 2017 r. Polski 20.12.2017 PDF (95 kb)
Ogłoszenie o zmianie statutu z dnia 28 kwietnia 2017 r. Polski 28.04.2017 PDF (105 kb)
Ogłoszenie o zmianie statutu z dnia 17 sierpnia 2016 r. Polski 17.08.2016 PDF (125 kb)
Ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 17 października 2018 r. Polski 17.10.2018 PDF (104 kb)
Ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 3 października 2018 r. Polski 03.10.2018 PDF (181 kb)
Ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 20 lipca 2018 r. Polski 20.07.2018 PDF (181 kb)
Ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 25 maja 2018 r. Polski 25.05.2018 PDF (101 kb)
Ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 20 marca 2018 r. Polski 20.03.2018 PDF (101 kb)
Ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 4 stycznia 2018 r. Polski 04.01.2018 PDF (303 kb)
Ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 2 listopada 2017 r. Polski 02.11.2017 PDF (77 kb)
Ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 10 października 2017 r. Polski 10.10.2017 PDF (130 kb)
Ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 29 września 2017 r. Polski 29.09.2017 PDF (134 kb)
Ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 22 sierpnia 2017 r. Polski 22.08.2017 PDF (81 kb)
Ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 12 lipca 2017 r. Polski 12.07.2017 PDF (80 kb)
Ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 27 czerwca 2017 r. Polski 27.06.2017 PDF (166 kb)
Ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 28 kwietnia 2017 r. Polski 28.04.2017 PDF (132 kb)
Ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 5 grudnia 2016 r. Polski 05.12.2016 PDF (99 kb)
Ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 17 sierpnia 2016 r. Polski 17.08.2016 PDF (181 kb)
Półroczne Sprawozdanie Finansowe FTFIO na 30.06.2018 Polski 30.06.2018 PDF (4.11 mb)
Roczne Sprawozdanie Finansowe FTFIO na 31.12.2017 Polski 31.12.2017 PDF (4.7 mb)
Półroczne Sprawozdanie Finansowe FTFIO na 30.06.2017 Polski 30.06.2017 PDF (4.8 mb)
Roczne Sprawozdanie Finansowe FTFIO na 31.12.2016 Polski 31.12.2016 PDF (5.34 mb)
Lista Subfunudszy FTFIO oraz instrukcje dotyczące płatności Polski 15.10.2018 PDF (5.34 mb)

Franklin Templeton Investment Funds (SICAV)

DokumentyJęzykDataPDF
Prospekt Polski 30.11.2018 PDF (2.33 mb)
Prospekt Angielski 30.11.2018 PDF (1.90 mb)
Audytowane Sprawozdanie Roczne Polski 30.06.2018 PDF (2.4 mb)
Święta państwowe i narodowe Polski 01.01.2018 PDF (66 kb)
Nieaudytowane sprawozdanie półroczne Polski 31.12.2017 PDF (2.4 mb)
Dodatkowa Informacja dla Inwestorów dotycząca tytułów uczestnictwa Franklin Templeton Investments Funds Polski 17.01.2018 PDF (174 kb)
Instrukcje dotyczące płatności dot. Subfunduszy FTIF Polski 15.10.2018 PDF (174 kb)
Skonsolidowany statut Angielski 11.01.2013 PDF (1.7 mb)
Zasady Regulujące Dystrybucję w Polsce Polski 31.10.2016 PDF (519 kb)